חיים בנימיני

למה אי אפשר לפחד מחרדה

מאת חיים בנימיני הדבר תמיד בא לפני המילה. מישהו פעם רצה להכין שקשוקה וביקש מהבת שלו שתעביר לו בבקשה את ה…או! צריך מילה בשביל הפרי האדום הזה, אבל הפרי האדום היה קיים לפני הרצף של הצלילים שמצייר בראש תמונה של משהו שכדי להפוך את התקשורת והחיים לפשוטים יותר הסכמנו שנקרא לו “עגבניה”. הגדרה של משהו…